X

DESIGN

telesin design work

  • TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜TELESIN CPL偏光镜

CPL偏光镜

消除非金属表面反光

产品简介:


偏振镜是一种滤色镜,偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除或减轻光斑。


兼容的相机:
GoPro:hero5/6/2018

 
天猫购买京东购买

扫描二维码分享到微信

Online
TEL

0755-32947086